Ponuka produktov a služieb

Ponuka produktov a služieb

Spoločnosť Hastex® vznikla v roku 1991 a v oblasti svojho podnikania sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a plnením fliaš CO2. Základom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby – tzn. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, údržbu až po následný servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb. Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne škody, ktoré požiar spôsobuje.

Novinky

Správne nastavenie klimatizácie na pracovisku

Klimatizácia na pracovisku    Medzi ľudskou výkonnosťou a teplotou bezprostredného okolia existuje úzky vzťah. Výkonnosť človeka začína klesať už okolo 23°C, pričom nad 26°C klesá výraznejšie. Preto je dôležité mať teplotu na pracovisku pod kontrolou, lebo príliš...

Ako správne zabezpečiť pitný režim na pracovisku počas horúčav

Vážený klient, V letných mesiacoch sa často stretávame s otázkou, ako vhodne zabezpečiť pitný režim pre zamestnancov na pracovisku. V tomto dokumente si Vám dovoľujeme zhrnúť základné zásady pri voľbe a zabezpečení  optimálneho pitného režimu pre zamestnancov....

Široký výber tlakových fliaš
a bombičiek za skvelé ceny

Žiadosť
o kalkuláciu