Hasiaca technika za najlepšie ceny

VIAC INFO

Hasiaca technika za najlepšie ceny

VIAC INFO

Ponuka produktov a služieb

Spoločnosť Hastex® vznikla v roku 1991 a v oblasti svojho podnikania sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a plnením fliaš CO2. Základom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby – tzn. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, údržbu až po následný servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb. Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne škody, ktoré požiar spôsobuje.

Novinky

Novinky v zákone od 2018

Vedeli ste, že od 01.12.2017 nie je možné poskytovať výkon činností pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom? ...HASTEX uhasí Vaše problémy!  

Široký výber tlakových fliaš
a bombičiek za skvelé ceny

Žiadosť
o kalkuláciu