Domov > Hasiaca technika > Dýchacie prístroje > Hasičské jednotky

Hasičské jednotky

SPIROMATIC QS

 • je profesionálny zásahový dýchací prístroj
 • základný model bol skúšaný spolu s dýchacou automatikou a celotvárovou maskou v súlade s EN 137 pre podmienky používania špecifikované smernicou 93/68/EEC v ústave SGS YARSLEY ICS LTD (certifikačné miesto 0120)
 • je dýchací prístroj na stlačený vzduch pre použitie v zamorenom prostredí

ZARIADENIE POZOSTÁVA Z ČASTÍ:

 • maska
 • pľúcna automatika
 • regulačná jednotka
 • výstražná (signalizačná) jednotka
 • nosič (postroj)
 • uzatvárací ventil tlakovej fľaše
 • vzduchová fľaša

POPIS FUNKCIE PRÍSTROJA:

V QS prístrojoch sa používa čistý, suchý vzduch, stlačený v jednej, alebo v dvoch fľašiach nesených na chrbte. Tlak vzduchu z fľaše je redukčným ventilom znížený na cca 7,5 bar. Prv ako sa vzduch dostane do pľúc, prechádza z fľaše opatrenej ochrannou gumenou čiapkou a ventilom zaisteným proti náhodnému uzavretiu, cez tlakovú hadicu.
Dvojfľaše sa používajú kombinácii s T-kusom.

VÝHODY MASKY SPIROMATIC A DÝCHACIEHO VENTILU:

1. Vysoko efektívny výkon dýchacieho ventilu

 • nízky odpor dýchania

2. Dýchací ventil je aktivovaný z vnútra masky

 • okamžitá reakcia na pracovné zmeny

3. Vzduchový zásobník ochraňujúci výdychový ventil

 • vnútorné presakovanie cez výdychový ventil je eliminované

4. Aktivácia pozitívneho tlaku prvým nádychom

 • pozitívny tlak je vždy zabezpečený

5. Tichá prevádzka

 • komunikácia bez rušivých zvukov

6. Bajonetová spojka s pozitívnym uzamykaním

 • bezpečné spojenie s dýchacím ventilom

7. Zabudovaný bezpečnostný ventil

 • zvyšuje bezpečnosť pri zásahu

8. Zabezpečenie na uchytenie okuliarov a komunikačného zariadenia

 • flexibilita pre rôznych užívateľov a účely

 

Fotografie

Žiadosť
o kalkuláciu