Tesniace vaky

Slúžia pre rýchle a spoľahlivé utesnenie alebo uzavretie kanálov, potrubí, a vpustí. Používajú sa hlavne pri opravách, údržbe, haváriách a pri skúškach tesnosti nových a sanovaných potrubí podľa STN EN 1610. Preto sú nepostrádateľným pomocníkom vodohospodárskych organizácií, v stavebníctve, priemysle a pre záchranárske a hasičské zbory.

Odolávajú vplyvu počasia, teplotám od -30°C do 80°C, úžitkovej a odpadovej vode a sú stredne odolné voči chemikáliám. Základná typová rada sa skladá z 18 vyhotovení od priemeru 50 mm do 1200 mm. Vaky sú skúšané 1,3 násobkom pracovného tlaku a odolávajú protitlaku 5 m vodného stĺpca.

TYPY TESNIACICH VAKOV:

 • tesniace vaky potrubia
 • tesniace vaky potrubia – priechodzie
 • tesniace vaky potrubia – priechodzie flexibilné
 • tesniace vaky potrubia – špeciálne
 • tesniace vaky potrubia – oválne
 • tesniace vaky na trhliny
 • tesniace klíny

ZÁKLADNÉ PRÍSLUŠENSTVO:

 • hadice 3m, 5m a 10m
 • ovládacia jednotka s poistným ventilom 0,15 MPa
 • tlaková fľaša 8l s redukčným ventilom
 • odvzdušňovacia a meracia hadica 6m
 • uzatvárací ventil D25, C52 a B75
 • armatúry pre skúšanie vzduchom

Viacej informacií nájdete v PDF súbore pod textom alebo nás kontaktujte na mobilnom čísle 0905 306 986.

PDF ŠPECIFIKÁCIE

Tesniace vaky potrubia

Fotografie

Žiadosť
o kalkuláciu