Novinky

KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA

Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie vyvolané arbovírusmi. Spôsob prenosu: prameňom nákazy sú rozličné hlodavce, ale aj domáce a voľne žijúce zvieratá. Na človeka sa prenáša kliešťami, príp. mliekom infikovaných zvierat. Ohrození sú aj pracovníci, ktorí sa...

Kurz 1. pomoci

Vážení zákazníci, Dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení vzdelávacej akcie: Vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci na pracovisku (v zmysle §8 zákona NR SR č. 124/2006Z.z.). Vzdelávanie sa uskutoční v našej spoločnosti dňa 27.04.2018 od 09:00. V prípade...

Plnenie všetkých typov bombičiek do výrobníkov sódy ako sú: Česká sóda, výrobníky ETA - Bublimo, Limo bar, Sodastream, Syphon... Bombičky plníme na...

Novinky v zákone od 2018

Vedeli ste, že od 01.12.2017 nie je možné poskytovať výkon činností pracovnej zdravotnej služby bezpečnostným technikom? ...HASTEX uhasí Vaše problémy!  

Žiadosť
o kalkuláciu