Klimatizácia na pracovisku   

Medzi ľudskou výkonnosťou a teplotou bezprostredného okolia existuje úzky vzťah. Výkonnosť človeka začína klesať už okolo 23°C, pričom nad 26°C klesá výraznejšie. Preto je dôležité mať teplotu na pracovisku pod kontrolou, lebo príliš vysoká a rovnako aj príliš nízka teplota môže mať na človeka nepriaznivý vplyv. Počas vysokých teplôt hrozí prehrievanie organizmu, ktoré sa prejavuje dehydratáciou, pocitmi smädu, bolesťami hlavy, únavou, vyčerpanosťou, poruchami sústredenia i poruchami spánku.

Správne používanie prináša zamestnancom psychickú pohodu a vysoký pracovný výkon.

Môže klimatizácia poškodzovať naše zdravie?

Áno, a to v prípade, že je nesprávne používaná.

Medzi základné chyby pri používaní klimatizácie patrí:

 • Umiestnenie klimatizačného zariadenia priamo v bezprostrednej blízkosti pracovníkov,
 • Nesprávne nastavenie termostatu klimatizácie,
 • Nedostatočná údržba zariadenia (kontrola, čistenie, výmena filtrov,…),
 • Nevykonávanie kontroly a regulácie vlhkosti vzduchu na pracovisku.

Zdravotné ťažkosti súvisiace s nesprávnym používaním klimatizácie:

Nesprávne používanie klimatizácie nemusíte pocítiť hneď, ale často až po dlhšom období.

Ľudský organizmus využíva pri zmenách vonkajšej teploty mechanizmus termoregulácie, ale na prechody z chladného do teplého prostredia a naopak potrebuje istý čas na prispôsobenie sa novému stavu. Prudké zmeny teplôt alebo opakované teplotné prechody môžu vyvolať tzv. teplotný šok. Ten sa prejavuje točením hlavy, malátnosťou a závratmi, pocitmi zimy, zvýšeným potením („studený pot“).

Ďalším problémom môže byť tzv. syndróm suchých očí, ktorý sa prejavuje najmä pálením očí, tlakom v očiach, začervenaním, pocitom suchosti, väčšou citlivosťou na svetlo. Príčin vzniku tohto ochorenia je viacero, jedným z nich je aj práca s počítačom a dlhodobý pobyt v klimatizovanom prostredí. Dlhodobo pôsobiaci suchý vzduch a znížená frekvencia žmurkania pri zvýšenom sústredení vedie k väčšiemu odparovaniu slzného filmu z povrchu oka a zhoršenému zvlhčovaniu jeho povrchu. Následne môže syndróm suchých očí viesť k chronickému ochoreniu alebo bolestivým zápalom rohovky a spojiviek.

Veľmi dôležitá je aj vlhkosť vzduchu – suchý vzduch  dráždi a vysušuje nosné sliznice, vysoká vlhkosť vzduchu  umožňuje množenie roztočov, plesní a ďalších mikroorganizmov, ktoré sa podieľajú nielen na zvýšenej chorobnosti, ale aj  na rozvoji alergických stavov.

Zásady správneho používania klimatizácie na pracovisku:

 • Výber správneho typu klimatizačného zariadenia – najlepšie klimatizácie umožňujú vetranie, vykurovanie, zvlhčovanie aj odvlhčovanie vzduchu, filtráciu a čistenie vzduchu.
 • Správne umiestnenie klimatizačného zariadenia tak, aby prúd studeného vzduchu nesmeroval priamo na zamestnanca.
 • Nastavenie teploty max. o 5 –  7°C nižšiu, ako je vo vonkajšom prostredí.
 • Klimatizáciu nepoužívať dlhšie ako 4 hodiny denne. Za tento čas sa dokáže teplota v pracovnom prostredí znížiť do optimálnych podmienok.
 • Pred odchodom z klimatizovaného prostredia je potrebné telo postupne pripravovať na prechod do horúčavy. Pri odchode z budovy do horúčavy počkať aspoň 5 minút v neklimatizovaných priestoroch budovy (na chodbe alebo vo vestibule), kde je teplota o niečo vyššia (tzv. prechodová zóna).
 • Vetrať aspoň 2x denne – zníži sa tým riziko bolestí hlavy, nesústredenosti, ospalosti.
 • Dodržiavať pitný režim – v klimatizovaných priestoroch sa znižuje potreba piť ako pri pobyte vonku. Pred odchodom do horúčavy je potrebné sa vždy napiť.
 • Udržiavať správnu vlhkosť vzduchu (30 – 70%).
 • Zabezpečiť správnu údržbu klimatizačného zariadenia tak, aby fungovala efektívne a komfortne – zabezpečiť pravidelnú kontrolu (min. 1x ročne), údržbu zariadenia,  výmenu filtrov. V mestách so zvýšeným znečistením ovzdušia by sa mali filtre meniť minimálne 2x/rok.

Zásady správneho používania klimatizácie v aute:

Veľa zamestnancov sa denne presúva za svojimi pracovnými povinnosťami autom. Rovnako aj nesprávne používaná klimatizácia v aute môže spôsobiť celý rad zdravotných problémov (ochorenia dýchacích ciest, bolesti hlavy, prechladnutie chrbtice, zápal stredného ucha, spojiviek a iných ochorení očí a uší).

 • Prúd chladného vzduchu smerovať tak, aby nefúkal priamo na telo.
 • Klimatizáciu pustiť na 10 – 15 minút za hodinu.
 • Pravidelné čistenie klimatizácie, dezinfekcia.
Žiadosť
o kalkuláciu