Ponuka produktov a služieb

Ponuka produktov a služieb

Spoločnosť Hastex® vznikla v roku 1991 a v oblasti svojho podnikania sa od svojho vzniku zaradila medzi najvýznamnejšie spoločnosti na Slovensku. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a plnením fliaš CO2. Základom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby – tzn. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, údržbu až po následný servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb. Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne škody, ktoré požiar spôsobuje.

Novinky

Kurz 1. pomoci

Vážení zákazníci, Dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení vzdelávacej akcie: Vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci na pracovisku (v zmysle §8 zákona NR SR č. 124/2006Z.z.). Vzdelávanie sa uskutoční v našej spoločnosti dňa 22.11.2019 od 09:00. V prípade...

Široký výber tlakových fliaš
a bombičiek za skvelé ceny

Žiadosť
o kalkuláciu