Domov > Hasiaca technika > Tesniace a zdvíhacie vaky

Tesniace a zdvíhacie vaky

TESNIACE VAKY

Slúžia pre rýchle a spoľahlivé utesnenie alebo uzavretie kanálov, potrubí, a vpustí. Používajú sa hlavne pri opravách, údržbe, haváriách a pri skúškach tesnosti nových a sanovaných potrubí podľa STN EN 1610. Preto sú nepostrádateľným pomocníkom vodohospodárskych organizácií, v stavebníctve, priemysle a pre záchranárske a hasičské zbory.

ZDVÍHACIE VAKY

Umožňujú odstrániť ťažké bremená pri živelných pohromách, vyslobodiť osoby pri automobilových a železničných nešťastiach, montáž ťažkých strojov a výmenu pneumatík u všetkých dopravných prostriedkoch.

Žiadosť
o kalkuláciu