Kliešťová encefalitída je vírusové ochorenie vyvolané arbovírusmi.

Spôsob prenosu: prameňom nákazy sú rozličné hlodavce, ale aj domáce a voľne žijúce zvieratá. Na človeka sa prenáša kliešťami, príp. mliekom infikovaných zvierat. Ohrození sú aj pracovníci, ktorí sa pohybujú v oblastiach zamorených kliešťami.

Riziko pre človeka však predstavuje najmä kliešť obyčajný. V prírode sa vyskytuje po celý rok, ale aktivizuje sa až pri teplotách okolo 5 – 10°C. Infikovaný kliešť obyčajný môže prenášať kliešťovú encefalitídu, lymskú boreliózu, anaplazmózu a ďalšie nákazlivé ochorenia. Tento článkonožec sa vyskytuje takmer všade na našom území do nadmorskej výšky okolo osemsto metrov a vďaka klimatickým zmenám sa šplhá stále vyššie až do 900m. Darí sa mu v listnatých aj zmiešaných lesoch, parkoch, lesoparkoch, na cintorínoch, dokonca priamo v mestskej zeleni. Výnimkou sú len vysokohorské oblasti, obrábané polia a vodné plochy.

Klinický obraz: Inkubačná doba nákazy je 7-14 dní, môže byť aj dlhšia.

Choroba má dvojfázový priebeh, v prvej fáze sa objavujú príznaky podobné chrípke – bolesti hlavy, únava, bolesti kĺbov, horúčky, hnačky, nevoľnosť, ale i napríklad kašeľ, bolesť v krku. Choroba môže bez ďalšieho pokračovania sama odznieť, ale môže tiež okamžite alebo po bezpríznakovom období prejsť do druhej fázy, niekedy dokonca prvá fáza chýba úplne. Tá je charakterizovaná krutými bolesťami hlavy s horúčkami. Pridáva sa svetloplachosť, vracanie, nevoľnosť. Dochádza k stuhnutiu šije, svalovej triaške, obrnám, závratom, poruchám spánku, pamäti, dezorientácii.

Liečba: Ako pri všetkých vírusových ochoreniach, liečba je hlavne symptomatická. Je nutné dodržiavať absolútny pokoj. Ak pacient vracia, je dôležité ho dostatočne hydratovať a doplniť stratené minerály.

Prevencia: Najúčinnejším prostriedkom na zabránenie ochorenia je očkovanie. Očkovanie sa odporúča osobám trvale žijúcim a pracujúcim v endemických oblastiach, ale i náhodným turistom.  Proti kliešťovému zápalu mozgu sa očkujú aj osoby profesionálne vystavené vysokému riziku nákazy, teda osoby v priamom kontakte s vírusom kliešťovej encefalitídy, najmä laboratórni pracovníci, pracovníci pri odchyte kliešťov, osoby s častým pobytom v prírodných ohniskách kliešťovej encefalitídy ako napr. lesní robotníci, poľovníci, horári a pod.

Súčasťou ochrany pred ochorením je aj ochrana pred prisatím kliešťa v prírode a to najmä vhodným – bledým oblečením, používaním repelentných prípravkov a kontrola tela po návrate z prírody a vhodné odstránenie prisatého kliešťa.

Správny spôsob odstránenia kliešťa: Najlepším spôsobom odstránenia prisatého kliešťa je jeho pevné uchytenie do pinzety, čo možno najtesnejšie k pokožke a jeho pomalé vytiahnutie z pokožky. Je potrebné dávať pozor, aby sa kliešť nerozpučil, jeho stlačením je možné vpraviť infekčný materiál do pokožky.

Skoré odstránenie prisatého kliešťa značne znižuje šancu prenosu vírusu do tela.

Schéma očkovania: Optimálne je začať s očkovaním v posledných zimných mesiacoch napr. vo februári, po prvej dávke druhú podať v intervale 1 mesiaca a 3. dávku za 6 mesiacov. Prvé 2 dávky ochránia človeka už pred tzv. jarnou aktivitou kliešťov a 3. dávka posilní imunitu pred jesennou aktivitou kliešťov. Ochrana po takto vykonanom očkovaní trvá 3 roky, preto po ich uplynutí treba vykonať preočkovanie 1 dávkou. Preočkovanie v intervale 3 roky treba vykonávať dovtedy, kým riziko nákazy trvá.

Očkovať sa možno aj tzv. zrýchlenou schémou, keď sa 3 dávky očkovacej látky podávajú v mesačných intervaloch alebo v 2 týždňových intervaloch, vtedy však treba prvé preočkovanie vykonať už po 1 roku.

Očkovacia látka je všeobecne dobre tolerovaná, jej podanie je kontraindikované, okrem všeobecne platných kontraindikácií pre očkovanie, iba u osôb alergických na vaječný bielok.

Legislatíva SR: Povinnosť očkovať osoby profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu nákazy upravuje Vyhláška MZ SR č. 585/2007Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

 • 8 Povinné očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

Kliešťová encefalitída

(5) Proti kliešťovému zápalu mozgu sa očkujú zamestnanci virologických laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

 • 10 Odporúčané očkovanie osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

 (2) Ak lekár rozhodne o potrebe očkovania proti kliešťovému zápalu mozgu u osôb, ktoré sú profesionálne vystavené zvýšenému nebezpečenstvu kliešťového zápalu mozgu, očkovanie sa uskutoční u

 1. a) zamestnancov lesného a vodného hospodárstva vrátane žiakov a študentov lesníckych učilíšť a škôl,
 2. b) poľnohospodárskych zamestnancov,
 3. c) zememeračov,
 4. d) geológov,
 5. e) značkárov turistických chodníkov,
 6. f) zamestnancov horských chát a lanoviek,
 7. g) zamestnancov rekreačných zariadení,
 8. h) príslušníkov Policajného zboru a colníkov,
 9. i) profesionálnych vojakov a vojakov v zálohe povolaných na výkon mimoriadnej služby,
 10. j) zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s prevádzkou a údržbou železničných dráh.

V zmysle vyššie uvedenej vyhlášky, zamestnávateľovi priamo nevyplýva povinnosť očkovať zamestnancov v iných pracovných pozíciách ako je uvedené v legislatíve.

kliešťová encefalitída

Vybavuje: Mgr. Eva Dolinská, +421 905 542 530, dolinska@hastex.sk

Žiadosť
o kalkuláciu