Plnička technických plynov

Objednávky na rozvoz tlakových fliaš CO2, pivoplyn, dusík a argón
T: +421 907 444 555 | SMS | odkazovač | whatsapp
E-mail: objednavky@hastex.sk

Otváracie hodiny predajňa:
Po – Pia od 7:00 do 15:30

Otváracie hodiny plnička plynov:
Po – Pia od 7:00 do 16:00

Jaroslav Hruška
Manager pre technické plyny
T: +421 905 275 165
E: j.hruska@hastex.sk | W: www.hastex.sk
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3

HASTEX spol. s r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
Sklad, plnička, výdaj a príjem tovaru:
Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava 3
Dátum vzniku: 23. mája 1991
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.828/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IČO: 17312396 | DIČ: 2020380175
IČ DPH: SK2020380175 | SWIFT: TATRSKBX

Žiadosť
o kalkuláciu