Sekretariát

Martina Kužlíková
Sekretariát
T: +421 907 444 555
E: sekretariat@hastex.sk | W: www.hastex.sk
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3

 

Objednávky na rozvoz tlakových fliaš CO2, pivoplyn, dusík a argón
T: +421 907 444 555 | SMS | odkazovač | whatsapp
E-mail: objednavky@hastex.sk

 

HASTEX spol. s r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
Sklad, plnička, výdaj a príjem tovaru:
Stará Vajnorská 6, 831 04 Bratislava 3
Dátum vzniku: 23. mája 1991
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.828/B
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IČO: 17312396 | DIČ: 2020380175
IČ DPH: SK2020380175 | SWIFT: TATRSKBX

 

Žiadosť
o kalkuláciu