Služby

Ing. Tibor Kalčík
Vedúci služieb BOZP a OPP
M: +421 905 496 527 | T: +421 2 49 30 00 00
E: sluzby@hastex.sk | W: www.hastex.sk
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
Hasiaca technika | Služby

Mgr. Eva Dolinská
Technik PO, BOZP
Verejný zdravotník, inštruktor prvej pomoci
M: +421 905 542 530 | T: +421 2 49 30 00 00
E: sluzby@hastex.sk | W: www.hastex.sk
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
Hasiaca technika | Služby

Peter Vavro
Kontrolór PHP a PV
M: +421 905 306 987 | T: +421 2 49 30 00 00
E: sluzby@hastex.sk | W: www.hastex.sk
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
Služby

Rastislav Krivosudský
Kontrolór PHP a PV
M: +421 905 169 317 | T: +421 2 49 30 00 00
E: sluzby@hastex.sk | W: www.hastex.sk
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
Služby 

Žiadosť
o kalkuláciu