Vážení zákazníci,

Dovoľujeme si Vás informovať o uskutočnení vzdelávacej akcie:

Vzdelávanie v oblasti poskytovania prvej pomoci na pracovisku

(v zmysle §8 zákona NR SR č. 124/2006Z.z.).

Vzdelávanie sa uskutoční v našej spoločnosti dňa 22.11.2019 od 09:00.

V prípade záujmu Vás prosíme postupovať v zmysle inštrukcií v prihláške a vyplnenú prihlášku poslať na dolinska@hastex.sk.

Neváhajte nás kontaktovať, radi zodpovieme na vaše otázky.

Tím spoločnosti Hastex

hastex_kurz_prvej_pomoci_prihláška ponukový list_prvá pomoc
Žiadosť
o kalkuláciu