ADR:

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí / Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po ceste, je medzinárodná zmluva, ktorá predpisuje podmienky prepravy nebezpečného nákladu.

Podľa ADR sú nebezpečnými vecami predmety pre ich vlastnosti (horľavosťžieravosťvýbušnosť a ďalšie) a ich prepravou môže byť ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia.

Ponúkame Vám služby bezpečnostného poradcu ADR. Radi Vám pomôžeme pri zabezpečení požiadaviek v zmysle ADR:

  • Požiadavky na povinnú výbavu vozidla (v závislosti od triedy nebezpečenstva),
  • Vypracovanie prepravných dokladov,
  • správne označenie vozidiel,
  • klasifikácia látok,
  • poradenstvo a konzultácie.

V prípade záujmu vieme zabezpečiť školenie vodičov ADR.

Žiadosť
o kalkuláciu