Dni zdravia:
Silným trendom posledných rokov je zdravotná prevencia a znižovanie chorobnosti.
Motivácia investovania zamestnávateľov do zdravia svojich zamestnancov a podpora prevencie je našou prioritou.
V oblasti kvality života a zdravého životného štýlu realizujeme viacero aktivít, ktoré prezentujeme
ako Dni zdravia.
Aktivity sú zamerané na rôzne zdravé benefity, ako napríklad vytvorenie najlepších podmienok na prácu, zdravotné testy z kvapky krvi, edukačnej činnosti zameranej na ergonómiu, či zdravý životný štýl.
Popri prednáškovej činnosti je v rámci dní zdravia možné vykonať nasledovné individuálne merania:
 Meranie systolického a diastolického krvného tlaku so zameraním na riziko hypertenzie,
 Antropometrické vyšetrenia (výška, váha, pás, boky), následne výpočet a interpretácia WHR indexu z hľadiska rizika abdominálnej obezity a metabolického syndrómu,
 Meranie podielu telesného tuku v % tukovým analyzátorom,
 Biochemické vyšetrenie glykémie,
 Meranie hladiny celkového cholesterolu,
 Meranie hladiny triglyceridov v krvi,
 Meranie hladiny kyseliny močovej z krvi.

Žiadosť
o kalkuláciu