Pracovná zdravotná služba – nemedicínska časť

Naša spoločnosť je oprávnená poskytovať pracovnú zdravotnú službu / dohľad nad pracovnými podmienkami pre nerizikových zamestnancov (kategória 1 a 2) – sme zapísaní v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom činnosť pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2.
Pracovnú zdravotnú službu zabezpečujeme verejným zdravotníkom s dlhoročnou praxou.
Pri výkone činností pracovnej zdravotnej služby aktívne spolupracujeme so všetkými zložkami podieľajúcimi sa na zabezpečení zdravotného pracovného prostredia (bezpečnostný technik, vedúci zamestnanci, ostatní zamestnanci).
V rámci dohľadu nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami vykonávame u zamestnávateľa nasledujúce služby:
• Obhliadka pracovísk – vstupné a periodické posúdenie zdravotného rizika (s vytipovaním nedostatkov pracovného prostredia vzhľadom k súčasne platnej legislatíve (priestorové členenie, usporiadanie a vybavenie pracovísk, zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, stravovanie a podobne).
• Identifikácia nebezpečenstva jednotlivých faktorov pracovného prostredia (fyzikálne, chemické a biologické faktory, mikroklimatické podmienky,…).
• Vykonanie analýzy zdravotných rizík vyplývajúcich z expozície daným faktorom s klasifikáciou rizika.
• Vypracovanie posudkov o riziku pre jednotlivé profesie a jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia.
• Navrhnutie zaradenia prác zamestnancov do jednotlivých kategórií prác – kategorizácia prác.
• Vytvorenie návrhu plánu na zníženie alebo vylúčenie škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia.
• Pomoc pri implementácii preventívnych opatrení do praxe.

Pracovná zdravotná služba – medicínska časť

Naša spoločnosť vykonáva v spolupráci s našim partnerským medicínskym zariadením preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci.
Našim cieľom je poskytovať našim klientom komplexné medicínske služby pod jednou strechou.
Poliklinika sa nachádza v príjemnom prostredí v ľahko dostupnej lokalite na adrese: Staré Grunty 6073/56, 841 04 Karlova Ves
– konečná zastávka autobusov 31, 39 a 139
– bezproblémové bezplatné parkovanie v okolí
– samozrejmosťou je bezbariérový prístup
– možnosť komunikácie v anglickom jazyku
– cenník na vyžiadanie

V prípade záujmu nás kontaktujte, radi Vám zodpovieme na Vaše otázky.
Tešíme sa na budúcu spoluprácu

Mgr. Eva Dolinská
Technik PO, BOZP
Verejný zdravotník, inštruktor prvej pomoci
M: +421 905 542 530 | T: +421 2 49 30 00 00
E: sluzby@hastex.sk | W: www.hastex.sk
Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava 3
Hasiaca technika | Služby

Žiadosť
o kalkuláciu