Revízie vyhradených technických zariadení

Naša spoločnosť pre Vás zabezpečí výkon odborných skúšok a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy. Vykonáme celkový audit prevádzky so spracovaním správy zo stavu plnenia povinností vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti technických zariadení (technická dokumentácia, platnosť kontrol, stav evidencie, technický stav, a pod.):

  • pred kolaudačným konaním,
  • pred spustením prevádzky VTZ,
  • pred kontrolou štátnych orgánov,
  • u Vašich nájomcov,
  • a podobne.

Objednať službu

Objednať službu

Kontakt

Kontakt
Žiadosť
o kalkuláciu