Domov > Technické plyny > Plnenie fliaš

Plnenie fliaš

PLNENIE FLIAŠ

Plnenie tlakových fliaš CO2  sa vykonáva do fliaš, ktoré zodpovedajú príslušným predpisom (EN, STN, vyhlášky, predpisy o bezpečnosti technických zariadení).

Plniace stredisko: Stará Vajnorská č. 6, Bratislava

Otváracie hodiny: 7:00 – 16:00

 

 

Fotografie

Žiadosť
o kalkuláciu