Domov > Technické plyny > Tlakové fľaše Dusík

Tlakové fľaše Dusík

NIEČO O PLYNE „DUSÍK“

 • dusík má podiel asi 78 obj. % vo vzduchu, ktorý dýchame
 • je bezfarebným plynom, bez chuti a bez zápachu
 • je netoxický a pri aplikáciách pri nízkych teplotách chemicky inertný, teda mimoriadne nereaktívny
 • dusík je nehorľavý a môže horiace procesy potlačiť
 • okrem toho môže vo vysokých koncentráciách spôsobovať dusenie tým, že vytláča pre dýchanie tak potrebný kyslík
 • pri atmosférickom tlaku sa dusík skvapalňuje pri teplote – 196 °C
 • pri dusíku je potrebné dbať na špeciálne bezpečnostné predpisy
 • v priemysle a výskume nachádza dusík nespočetné množstvo využitia, vo väčšine týchto aplikácií je
  využívaný buď fyzikálne (ako nosič chladu) alebo chemicky (ako inertný plyn) – to znamená, že dusík sa vracia
  po použití v nezmenenej podobe späť do atmosféry.

TECHNICKÉ ÚDAJE:- bezfarebný plyn bez chuti a zápachu
- nejedovatý
- s nízkou reaktívnosťou
CHEMICKÁ ZNAČKA:N2
MOLEKULOVÁ HMOTNOSŤ:28,013
HUSTOTA
(0°C; 1,013 bar):
1,2505 kg/m3
VÝSKYT:zastúpený vo vzduchu v zmesi s ostatnými plynmi v objeme 78 %
VÝROBA:delením skvapalneného vzduchu pomocou nízkoteplotnej rektifikácie
POUŽITIE:- hutníctvo a metalurgia
- stavebníctvo
- gumárenský priemysel
- pri výrobe a spracovaní
- plastických hmôt - priemyslové chladenie
- potravinársky priemysel
- biológia a medicína
- kryobanky
- elektronika

ZNAČENIE FLIAŠ

 • podľa STN EN 1089-3 farba fľaše šedá alebo spodná časť šeda/zelená vrchná vždy čierna
 • podľa STN DIN 477-1 bočná prípojka fľašového ventilu W 24,32 x 1/14”
 • 300 bar – test fľaše
 • 200 bar – náplň fľaše

Čistota plynu – 99,5 % ( min čistota 99,0 % norma podľa EIGA IGC Doc 126/11/E minimálne špecifikácie pre potravinárske plyny)

Použitie: Vinotéka, ochranná atmosféra potravín…

 

Fotografie

Žiadosť
o kalkuláciu